Investor relations

Uppdaterades senast 2024-05-23


OTC-lista

Parans värdepapper kan handlas på beQuoteds OTC-lista från den 21 juni 2021.
till beQuoted


Ordinarie bolagsstämma 2024-06-24

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 (”Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 24 juni 2024 kl. 17:00, Lokal Nuet, Torget 4 i Kungsängen. Nedan återfinns kallelse samt tillhörande handlingar.


Ordinarie bolagsstämma 2023-06-30

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 (”Bolaget”) kallades till ordinarie bolagsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 14:30, Advokatbyrå Jörgen Olson AB, Fabriksgatan 7, 4 tr i Göteborg. Nedan återfinns kommuniké från årsstämma den 30 juni 2023.


Extra bolagsstämma 2023-04-05

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 (”Bolaget”) kallades till extra bolagsstämma onsdagen den 5 april 2023 kl. 14:30, Advokatbyrå Jörgen Olson AB, Fabriksgatan 7, 4 tr i Göteborg. Nedan återfinns kommuniké från extrastämma den 5 april 2023.


Frågor och svar

Nedan återfinns några av de frågor som ställts av bolagets aktieägare samt svar på dessa.

När vi anger ”vi”, ”Parans” eller ”bolaget” nedan avses Parans Solar Lighting AB, när ”PLT” anges så avses Parans dotterbolag Parans Light Technologies Ltd.


Vilka är Parans tio största aktieägare?

Per den 31 december 2021 ser det ut som nedan:

Innebär avnotering att bolaget är på väg att gå i konkurs?
Nej, avnoteringen har inget med bolagets ekonomi att göra.

Vad händer med mina aktier när ett bolag avnoteras? Uppdaterades senast 21-06-15
Parans börjar handlas på beQuoteds OTC-lista den 21 juni. Läs pressmeddelande
Om du har dina aktier på en vanlig depå händer ingenting. Om du har dem på ISK-konto eller kapitalförsäkringsdepå bör du kontakta din bank för vidare information.

Vilka marknadsplatser pratar ni med och hur snabbt kan ni vara på ny lista igen?
Vi ser på alla alternativ och så snart vi inlett noteringsprocess och när så är möjligt kommer vi informera om detta.

Kommer bolaget behöva ta in nytt kapital? Planeras någon nyemission?
Nej, bolaget arbetar kontinuerligt med att följa upp och säkerställa att kassan är tillräcklig. Det finns idag inga planer på att ta in kapital.

Har bolaget ändrat sig när det gäller ambitionerna i Kina?
Nej, ambitionsnivån ligger kvar och det pågår just nu ett intensivt arbete med att bygga den kinesiska verksamheten. En förutsättning för att kunna sälja och leverera är att PLT har organisationen på plats och PLT har på bara några veckor etablerat den viktigaste förmågan, med både säljpersonal, inköpare och utvecklingsingenjörer. Försäljningsarbetet är i full gång. Vi kommer informera marknaden löpande så snart konkreta affärer tas hem.

Hur ser verksamheten i PLT ut just nu?
Det som Parans tidigare officiellt kommunicerat att PLT ska göra, är under etablering eller pågående aktiviteter just nu. PLT måste ha en organisation som har förmågan att skapa affärer i Kina och 16 personer har anställts. PLT har anställt operativa chefer, produktutvecklare, inköpare, säljare, HR-personal, administratörer och ingenjörer. PLT har nu de viktigaste delarna på plats för att kunna bedriva försäljning och marknadsföring av produkterna IOT Street Lights, 5G Smart Towers samt SP4-system. Ledningen och försäljningsorganisationen i PLT genomför landsomfattande försäljningsresor i Kina för att träffa beslutsfattare i kinesiska städer och regioner. PLT har två inriktningar i försäljningsarbetet. Det ena är kopplat till myndigheter och beslutsfattare i städer som PLT säljer lyktstolpar till och den andra är kopplad till det distributörsnätverk som byggs upp i Kina. PLT har fyra distributörer och PLT har som målsättning att knyta till sig nya distributörer i hög takt.

Vad är det för produkter Parans har lagt till i verksamheten?
Vår kärnprodukt har hittills varit SP4-systemet men vi har lagt till två sorters produkter som i ett inledningsskede endast kommer säljas i Kina. PLT säljer strålkastarenheten IoT Street Lights som bygger på LED-teknik som har hög kvalitet, lång livslängd och nätverkskommunikation. Lyktstolparna bildar ett nätverk som man kan styra och som kan kommunicera med externa enheter vilket leder till minskad energikonsumtion. I många städer i världen och i Kina har man gammaldags lyktstolpar som drar mycket el och då har PLT en finansieringslösning som i Kina går under namnet Energy Management Contract. Det innebär att PLT via en extern finansiär, exempelvis en bank, skriver ett kontrakt med staden och byter ut samtliga lyktstolpar. PLT får ordern fullbetald omedelbart vid leverans medan staden betalar en leasingavgift till den externa finansiären. Månadskostnaderna blir lägre för staden än den elräkning som staden hade för att driva de tidigare energikonsumerande lamporna. Den andra produkten PLT säljer är en mer avancerad lyktstolpe där PLT säljer hela lyktstolpen och inte bara själva strålkastardelen. Den är mycket mer avancerad och den kan konfigureras utifrån kundens behov. Den kan innehålla 5G-sändare, LED-strålkastare, trafikövervakningskamera, pekskärm, luftkvalitetssensor samt man kan kommunicera med t ex myndigheter ifrån den. Kommunikationstekniken bakom IoT lyktstolparna bygger på LORA-protokollet som är billigare än 5G och används när det inte krävs överföring av lika stora datamängder. PLT har också utvecklat en molnlösning där de kan övervaka alla lyktstolpar.

Vad är planerna med fabriken som QPT byggt upp? Finns ens fabriken?
Vi har, som vi också informerat marknaden om i tidigare PM, ändrat oss jämfört med vår ursprungliga plan som innebar att dotterbolaget skulle ta över hela fabriken med all produktionsutrustning. Vi har beslutat oss för att inte låta PLT ta på sig en stor fast kostnadsmassa i form av produktionskapacitet. Det tillför inget omedelbart värde men däremot höga fasta kostnader. Vi vill att PLT fokuserar på att snabbt skapa positivt kassaflöde. Det finns gott om kontraktstillverkare i närregionen runt Qingdao som har kapacitet att tillverka produkterna baserat på våra specifikationer. PLT har redan en extern kontraktstillverkare för IoT Street Lights. Genom att köpa in produktionskapacitet åstadkommer PLT en bättre och mer flexibel kapacitetshantering. Vi ser dock också på alternativet att göra vissa moment kopplat till slutmontering av t ex SP4-systemen i egen regi, det vill säga via PLT. Anders Koritz var med på QPTs officiella fabriksinvigning i oktober 2019. I samband med transaktionen mellan QPT och Parans gjordes också en värdering av samtliga fysiska tillgångar så som t ex produktionsutrustning. Denna värdering som gjordes av ett externt värderingsinstitut och skulle ligga till grund för ett framtida övertagande efter att dotterbolaget (PLT) bildats. Nu har vi dock tagit beslutet att inte köpa över dessa produktionstillgångar.

Vad är det för lån på 2 MEUR som tagits upp i balansräkningen från Q1-rapporten?
Bolaget har inte tagit upp något lån. Det är aktiekapitalet i dotterbolaget som är 2 MEUR varav nu 1 MEUR är överfört till dotterbolaget PLT. Resterande belopp skall överföras senast 2024. Vid tillfället då Q1-rapporten publicerades hade inte något aktiekapital betalats utan bokförts som en skuld till dotterbolaget. Se även koncernbalansräkningen där den interna skulden är eliminerad.

Hur påverkas Parans sälj- och leveransförmåga?
Parans affärsmodell bygger på starka partnerskap med distributörer på utvalda marknader samt direktförsäljning till projekt på övriga marknader som bolaget identifierar kommersiellt intressanta. Bolagets förmåga att bearbeta projekt och hantera inkommande order i och utanför Sverige samt order från distributörer utanför Kina är inte påverkat. Utleverans av order och installation kommer att fortsätta ske på ordinarie sätt.


Senaste nytt


News


Finansiella rapporter

Nedan återfinns delårsrapporter för de senaste åren samt årsredovisningar för de senaste sex åren.


Protokoll från årsstämmor


Sammanställning och villkor teckningsoptioner av serie TO2, TO3, TO4 och TO5


Intervjuer och presentationer med Parans VD

Här finns ett urval av intervjuer och presentationer med Parans VD.

Jan Glevén på Mangold Insight intervjuar Parans VD, om bolagets utveckling och framtidsmöjligheter. Maj 2020.
https://youtu.be/lZH7yxebCx0
Intervju av Mangold med Parans VD, som berättar om den spännande fas bolaget befinner sig i - Oktober 2019.
Analyst Groups intervju med Parans VD (29 november 2018)
Stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november 2018
Aktiedagen i Göteborg den 24 september 2018
Teknikdagen på Chalmers i Göteborg den 24 oktober 2018

Styrelse och bolagsordning

Information om styrelsen och bolagsordningen återfinns här.


Emissioner

AVSLUTAD EMISSION 2019-06-20
Genom företrädesemissionen som pågick mellan den 5 juni till den 20 juni 2019 tillförs Parans cirka 22,5 miljoner kronor. Pressmeddelandet går att läsa här.
Prospekt, tilläggsprospekt samt teaser går att ta del av nedan.

AVSLUTAD EMISSION 2018-12-12
Företrädesemissionen som pågick mellan den 26 november till den 12 december 2018 blev vältecknad. Läs pressmeddelandet HÄR.
Prospektet och teser går att ta del av nedan.


Tidigare årsstämmor och extrastämmor

FORTSATT STÄMMA 2021

Den 11 augusti 2021 hölls fortsatt stämma i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till fortsatt stämma 2021.
Poströstning: länk

ÅRSSTÄMMA 2021

Den 30 juni 2021 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2021 och protokoll från årsstämman återfinns här.

EXTRASTÄMMA 2021-03-23

Den 23 mars 2021 hölls extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till den. Kommuniké från stämman kan läsas här.

ÅRSSTÄMMA 2020
Den 30 juni 2020 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2020 och protokoll från årsstämman återfinns här.


ÅRSSTÄMMA 2019
Den 15 maj 2019 hölls årsstämman i Parans Solar Lighting AB (publ). Nedan återfinns handlingar hänförliga till årsstämman 2019 och protokoll från årsstämman återfinns här.


EXTRASTÄMMA 2018-10-25
Den 25 oktober 2018 hölls en extrastämma. Nedan återfinns kallelsen i sin helhet samt tillhörande handlingar. Kommunikén från stämman kan du läsa här.