Frågor vi ofta får om Paransljuset

Välkommen till Parans Solar Lighting FAQ-sida. Om du inte kan hitta vad du letar efter är du välkommen att skicka oss en förfrågan via vårt kontaktformulär.

Hur funkar det?

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom innovativ teknik och design. Det intelligenta SP4-systemet använder solljuskollektorer som följer solen under dagen, precis som en solros. Genom fiberoptiska kablar leder systemet solens strålar upp till 100 meter (30 våningar) in och genom fastigheten, och sprider ljuset på ett upplevelserikt sätt. Detta innebär minimal påverkan på byggnadens konstruktion.

Vilka är fördelarna med fiberoptiskt dagsljus?

Fiberoptiskt dagsljus är ett bra sätt att leverera naturligt ljus till platser djupt in i en byggnad. Det är en hållbar lösning som minskar koldioxidutsläppen när solen, som förnyelsebar energikälla, används och där energikonsumtionen är nästintill noll. Med fiberoptiskt dagsljus har du möjlighet att lösa dina dagsljuskrav, spara kostnader och samtidigt ha människorna i fokus genom att tillföra mer naturligt ljus till inomhusmiljön. Det är en minimal påverkan i en byggnad eftersom kablarna kan gå genom innerväggar, schakt, takkammar eller kabelrör. Det når längre än solljustunnlar och det är ett bra komplement till takfönster eller förlängningen av ett fönster.

Hittar jag era produkter i BIMObject?

Ja. (Fiberoptiskt dagsljussystem)

Vilka byggnadstyper och rum passar Parans lösningar för?

Kontorsbyggnader, vårdbyggnader, byggnader för utbildningar. Men också infrastrukturprojekt såsom tunnelmynningar, metrostationer och mer.

Kan jag använda det i nybyggnads- eller renoveringsprojekt?

Parans solljuslösning passar för både nybyggnad- och renoveringsprojekt. Med fiberoptiska kablar, är påverkan minimal på byggnader vilket gör det lämpligt för renoveringsprojekt.

Vilken ljusupplevelse kan jag skapa med Paransljus?

Möjligheterna är många. Vi pratar ofta om punktljus, tak/väggljus, schaktljus och diffuserat ljus. Vi kan skapa mycket med armaturen från vårt standardsortiment av armaturer, men vi kan också hjälpa dig med en kundanpassad lösning. För en fri bedömning så hänvisar till vårt kontaktformulär där du kan fyll i några grundläggande uppgifter om ditt projekt och en kort beskrivning. Vi tar också gärna emot ritningar på ditt projekt.

Levererar Paranssystemet fullspektrumljus?

Ja. Ljuset från Paranssystemet är inte identiskt med dagsljuset på utsidan. Det innehåller nästan inga infraröda våglängder och väldigt lite ultraviolett ljus. Fortfarande innehåller det ca 50% av det viktiga ljuset mellan 446 till 488 nm och distributionen i det visuella spektrat är kontinuerligt med ett maximum där ögat är som mest känsligt. Till följd av det påstår vi att Paranssystemet tillhandahåller fullspektrumljus.

 

Har Paranssystemet bättre färgåtergivning än elektriskt ljus?

Ja. Färgåtergivningen för en ljuskälla är väldigt viktigt för ljuskvaliteten. Dagsljus har per definition en ”perfekt” färgåtergivning eftersom det har ett kontinuerligt spektrum. Paranssystemets ljusdistribution i det visuella spektrumet är också kontinuerligt med ett maximum där ögat är som mest känsligt.

Vilken ljusmängd kan jag få?

Varje optisk fiberkabel kan ge 700 lumen, till exempel kan vårt Paranssystem av modell SP4-40.2 kan ge cirka 28 000 lumen.

Hur många kvadratmeter kan systemet täcka?

Ett Paranssystem av modell SP4-40.2 kan täcka 185 m2 fönsterlöst rum med 150 lux. För en gratis bedömning hänvisar vi till att fylla i vårt kontaktformulär med grundläggande information om ditt projekt och en kort beskrivning ihop med ritningar av byggnaden.

Vad kostar ett Paranssystem?

Alla projekt offereras separat. Prisuppskattning bestäms av en rad olika faktorer såsom vilken yta som behöver lysas upp, antal system som behövs, längd på den fiberoptiska kabeln, lux-krav, geografisk placering och kostnaden på installation beroende på komplexiteten. För en gratis bedömning hänvisar vi till att fylla i vårt kontaktformulär med grundläggande information om ditt projekt och en kort beskrivning. Vi tar också gärna emot ritningar på ditt projekt.

Finns det några begränsningar avseende hur kablarna dras genom byggnaden och till vilka områden?

Alla installationer görs av en installatör certifierad av Parans. Vi rekommenderar att kablarna säkras var 15 meter horisontellt och var 10 meter vertikalt. Du kan använda olika typer av områden för kabelgenomföringen så länge kabeln på något sätt är skyddad, exempelvis ventilationsschakt, ljusschakt, elektriska schakt etc. Vi rekommenderar också att använda extra skydd runt kablarna vid vassa hörn. Minimum böjradie för kablarna är 180 mm. Kablarna är UV-resistenta. Skyddsslangar ska användas för den del som löper utomhus.

Hur mycket plats behöver SP4-systemet på taket?

Varje system kräver cirka 2-3 meter i diameter.

Behöver jag underhålla systemet?

För att systemet ska fungera korrekt och bibehålla nivån av ljusintensitet så måste systemet bli rengjort från damm, smuts, is eller snö. Tidsintervallet för underhållet beror på geografiska förhållanden och väderförhållanden.

Är Paranssystemet CE-märkt?

Ja

Följer ni ROHS-bestämmelser gällande Paranssystemet?

Vi följer bestämmelserna gällande RoHS för allt direktmateriel. RoHs (Restriction of Hazardous Substances) är ett EU-direktiv vilket förbjuder eller begränsar användningen av tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronik och elektroniska produkter på marknaden.