Parans användningsområden för solljus

Applications

Alla trivs vi i solljus, men de flesta av oss spenderar 90% av sin vakna tid inomhus. Vi sitter många gånger långt in i fastigheter, långt från fönster. Människor får inte möjlighet att njuta av fördelarna av det hälsosamma naturliga ljuset. Välbefinnande och hälsa påverkas negativt och vi presterar inte lika bra som vi skulle kunna göra.

Fördelar med naturligt ljus

Parans lösningar är ett bidrag i alla hållbara byggprojekt, både avseende människan och miljön.

Studier har visat att naturligt ljus har en bra och positiv inverkan på vår hälsa. Vi mår bättre och trivs bättre i inomhusmiljöer som är fyllda med naturligt ljus. Inlärningsförmågan ökar och vi blir mer produktiva. Det naturliga ljuset har en viktig inverkan på den mänskliga produktionen av hormoner som håller oss vakna vid rätt tidpunkt och låter oss sova bra under natten.

Idag bor mer än hälften av jorden befolkning i städer och urbaniseringen skapar idag ett stort intresse för att förtäta staden. I många delar av världen betyder det att dagsljusfaktorn kommer att bli en utmaning. Djupa byggnader, täta kvarter, ökade krav på energieffektivisering och nya användningsområden för äldre byggnader betyder att fler och fler människor riskerar att slutligen bo och arbeta i miljöer med otillräckligt med dagsljus.

Parans tillåter ett effektivt användande av djupa byggnader och kan vara ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ till större ingrepp såsom ljusschakt och komplexa renoveringar. Bra tillgång till naturligt ljus betyder också mindre behov av elektriskt ljus, vilket i sin tur innebär energibesparing.

Miljöcertifieringssystem såsom LEED, BREEAM och WEEL Building Standard belönar användningen av naturligt ljus. Parans lösningar kan bidra till att få poäng inom ramen för dessa system vilket i slutändan också betyder ett ökat fastighetsvärde. I många länder är det mer och mer vanligt att ställa krav på summan av naturligt ljus under ett helt år (dagsljusautonomin) vilket också inkluderar användningen av solljus.

Byggnadstyper och typiska utrymmen

Paranssystemet efterfrågas huvudsakligen inom den kommersiella och den offentliga sektorn för både om- och nybyggnadsprojekt. Byggnader för kontor, vård (till exempel sjukhus) och utbildning (till exempel skolor) är våra vanligaste byggnadstyper, men Paranssystemet är inte begränsat till dem. Nedan ser du de vanligaste byggnadstyperna och de typiska rummen där Paransljuset används.

Förläng dina fönster

Genom Paranssystemet med sina tunna, flexibla kablar kan du få solljus långt från fönster och djupt in i byggnaden dit solljus från fönster inte når. Du kan också med Paranssystemet balansera ljusdynamiken i rummet med ljus från fönster. Lika självklart som att ha fönster längst med fasaderna på en fastighet och få in naturligt ljus på det sättet, lika självklart kan det vara att få solljus genom ett Paranssystem längre in i fastigheten.

Solljuset kan spridas på en rad olika sätt i olika miljöer. Vi väljer att visa de sätt som vi uppfattar som de mest naturliga att sprida solljus inomhus:


Vilken ljusupplevelse passar dig bäst?

Detta är endast en kort introduktion av fördelarna med Parans lösningar. Du kan ladda ned vår Ljusguide för att lära dig mer om fördelarna med Parans lösningar och hur Paranssystemet kan användas.


Download Light Guide


Begränsat ljus från fönster

Naturligt ljus från fönster är en bra ljusresurs men kan samtidigt vara svår att använda. Ljuset avtar snabbt när du kommer längre in i rummet och skapar stora kontraster och bländning, särskilt i djupa rum. Paranssystemet fungerar bra i kombination med rum med fönster. Ljusnivåerna från fönster och från Paranssystemet sammanfaller ofta både i tid och intensitet. Med ett lämpligt antal av Paransarmaturer kan ljusnivåerna hållas på en jämn nivå i hela rummet.

Punktljus Takljus Väggljus Utan Paransljus

Avsaknaden av ljus från fönster

För att använda hela byggnaden så bra som möjligt behöver vissa typer av rum, till exempel konferensrum, ibland placerar i byggnadens mitt alternativt under marknivå. För att få de naturliga och positiva effekterna av naturligt ljus såsom kopplingen till utsidan och vilken tid på dygnet det är kan Paranssystem användas.

Punktljus Takljus Väggljus Utan Paransljus

Naturligt ljus som effektljus

För att både leda in naturligt ljus och för att få en god visuell effekt kan Paransljuset användas som en ”highlight”. Till exempel genom att sprida ljuset på väggen kommer rummet på ett effektivt sätt både dra till sig uppmärksamhet men också ge en trevlig ljusupplevelse. Om ljus på väggen kombineras med växter kan detta ge ett extra lyft till inomhusmiljön.

Punktljus Takljus Väggljus Utan Paransljus