Om Parans

Allt började 2003

Parans grundades år 2003. Den första versionen av Parans patenterade teknik, Paranssystemet, kommersialiserades under 2004. Tekniken utvecklades genom ett omfat­tande FoU-samar­bete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Hos grundarna av Parans fanns en stark passion för innovation och hur teknik kan förbättra världen, men också hur man kan ta avstamp i naturen för att utveckla tekniken; som en solros som följer solen hela dagen och nyttjar solen maximalt för att må bra och växa. Paranssystemet skapades från en önskan om att förbättra möjligheterna att föra in solljus i klassrum och förbättra inomhusmiljön, men också en vilja att hjälpa byggbranschen att använda material effektivt vid uppförandet av stora byggnader utan att behöva ge avkall på solljus inne i byggnaden.

Idag när världen strävar efter att minska sitt koldioxidavtryck är Paranssystemet mer aktuell än någonsin. Att använda solen som ljuskälla är hälsosamt, hållbart och smart. Parans har den fjärde produktgeneration Paranssystem – SP4 – på marknaden med möjlighet att leda solljuset 100 meter in byggnader vilket innebär cirka 30 våningar ner. För detta produktområde vänder sig Parans främst till fastighetsägare, arkitekter och större globala arbetsgivare över hela världen.

Under 2020/2021 la Parans till två till produktområden – IOT Street Lights och 5G-torn – till dess produktutbud. Parans har numera också två kontor: Parans Solar Lighting AB i Sverige och dess helägda dotterbolag Parans Light Technologies Ltd (PLT) i Kina. IOT Street Lights och 5G-torn marknadsförs och säljs på den kinesiska marknaden via PLT.

Parans värdepapper kan handlas på beQuoteds OTC-lista.


Medlem i Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council (”SGBC”) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.

SGBC:s medlemmar är företag och organisationer som vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Vi har valt att bli medlem i Sweden Green Building Council eftersom Parans värnar om de värden som SGBC står för och ser hållbarhet, både vad gäller människor och miljön, som en viktig fråga. Hur fastighets- och byggsektorn använder och nyttjar resurser och vilka materialval som görs där bland annat förnyelsebara energikällor såsom solen används är av stort intresse för oss. SGBC är medlem i World Green Building Council (”WGBC”) som har fler än 90 ”councils” världen över som medlemmar och som arbetar hårt för hållbart byggande.

Vi måste arbeta tillsammans och lära av varandra för att kunna göra mindre avtryck på miljön. För Parans är det naturligt att prata om att använda förnyelsebara källor såsom solen i så stor utsträckning som möjligt. Det finns potential att minska mängden koldioxidutsläpp genom att använda innovativ teknik som vår, samtidigt som vi får fördelarna som det naturliga ljuset innebär för vårt välmående.