Parans Solar Lighting System - hur det fungerar

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom innovativ teknik och design. Systemet fångar in och leder vidare solens strålar genom fastigheten - djupt in och långt från fönster - och sprider det på ett upplevelserikt sätt.

Effekten av Paransljus

Principanimationen visar hur solen förflyttar sig över staden, från soluppgång till solnedgång.

Solstrålarna når Paranssystemets mottagare på taken. Universitetsbyggnaden (byggnaden till vänster) får solljus först. Mottagarna följer solen över dagen för att kunna fånga dagens alla soltimmar. Genom fiberoptiska kablar leds solljuset in och genom byggnaden som lyses upp av Paransljus: hälsosamt solljus via Paranssystem. Rummen djupt in och långt från fönster kan flöda i solljus.

Paransljuset lyser sedan upp sjukhuset (mittenbyggnaden) och underjorden med tunnelbanesystemet. Och slutligen kontorsbyggnaden (byggnad till höger).