5G Smart Tower

5G Smart Tower är en avancerad lyktstolpe som kan konfigureras efter unika behov i olika stadsmiljöer. Via ett egenutvecklat standardmekaniskt gränssnitt kan externa teknologier för monitorering och kommunikation enkelt kopplas och integreras i stolpen. Exempel på sådana teknologier är 5G sändare/mottagare, luftkvalitetsensorer, trafikövervakningskameror, smarta laddare för elfordon, pekskärm för kommunikation etc

Användningsområdena för 5G-tornen är:
– Vid uppförande av ”smarta städer” (smart cities)
– Vid uppförande av ”smarta parker” (smart parks)
– Vid uppförande av ”smarta jordbruk” (smart agriculture)
– 5G och bilnätverksplattformar
– Genomfartsleder