PARANSSYSTEM: ÖVERSIKT SP4 SOLLJUSMOTTAGARE

2020-06-12 Produkter

Dela:


Paranssystemet följer, precis som en solros, solen under dagen och använder alla soltimmar. Fiberoptiska kablar transporterar det värdefulla solljuset in och genom fastigheten och sprider ljuset i alla rum. Djupt in i fastigheter och långt från fönster kan solljuset upplevas...även 30 våningar ner...

Moduluppbyggt & utbyggbart

Den fjärde generationen Paransljus – SP4 – är ett modulärt system vilket innebär att det enkelt kan anpassas och byggas ut för att kunna förse de rum som önskas med solljus. Börja med att solsätta ett konferensrum och sluta med hela kontoret, från våning 1 till våning 30. Du kan välja mellan åtta och upp till 40 ljuspunkter per system.

Namnet på solljusmottagaren är SP4 och finns i fem olika modeller. Modellerna är SP4-8.2, SP4-12.2, SP4-16.2, SP4-24.2 och SP4-40.2. Siffran förklarar hur många kablar det är per system av vår nya avancerade optiska .2-fiberkabel. Kablarna leds in i byggnaden och ger en ljuspunkt per kabel. Kabellängden är helt kundanpassad och innebär att varje kabel kan ha sin unika kabellängd.

Här nedan ser du de fem olika modellerna av SP4-systemet.

Här ser du hur de kombineras med våra armaturer

Solens hälsosamma fullspektrumljus

SP4 har fiberoptiska kablar som leder solljuset upp till 100 meter in i byggnaden. Kvaliteten på kablarna gör att ljuskvalitén – den synliga delen av solens hälsosamma fullspektrumljus – och ljusstyrkan bibehålls hela vägen till ljuspunkten inomhus.

Höjer fastighetsvärdet

Kablarna hos SP4 är tunna och flexibla, vilket gör att de kan leda ljuset både vertikalt och horisontellt och inga strukturella ingrepp i fastigheten behöver göras. Detta innebär att ingen uthyrningsbar yta behöver tas i anspråk, men också att oattraktiva utrymmen kan bli uthyrningsbara eftersom hälsosamt solljus kan ledas till i princip alla rum där människor arbetar och studerar.

Ingen IR- och UV-strålning

Bara den synliga delen av solljuset transporteras in, medan IR- och UV-strålningen filtreras bort utomhus. Det gör att mycket värmeenergi kan stängas ute och att Paransljus inte bleker material och möbler som UV-strålning gör.


Produktblad

Ladda ned produktinformationen för både solljusmottagare och armaturer.

Parans in BIMObject