PARANSSYSTEMET: SP4-24.2 SOLLJUSFÅNGARE

2020-06-12 Produkter

Dela:


Den näst största, intelligenta och effektiva solljusfångaren!

Det här är Paranssystemets solljusfångare SP4-24.2 med 24 fiberoptiska kablar. Antalet förklarar hur många kablar det är per system av vår nya högteknologiska fiberoptiska .2-kabel. Kablarna distribuerar ljuset inomhus. En kabel är lika med en ljuspunkt. Kabellängden är helt kundanpassad vilket innebär att varje kabel kan sin unika kabellängd – upp till 100 meter.

Det är den näst största solljusfångaren av de fem Parans solljusfångare av modell SP4 och leder solljuset upp till 100 meter in i byggnaden. Kvaliteten på kablarna gör att ljuskvalitén – den synliga delen av solens hälsosamma fullspektrumljus – och ljusstyrkan bibehålls hela vägen till ljuspunkten inomhus.

Fullspektrumljuset innebär att alla hälsosamma våglängder av det synliga ljuset leds in i byggnaden.Vi behöver alla naturligt ljus för att fungera bra. Ljuset höjer energinivåerna och produktiviteten bland människor i inomhusmiljöer, samtidigt som det öppnar upp nya möjligheter inne i byggnaden.

Uppkopplad mot Parans Cloud förser det löpande värdefull nutidsdata som möjliggör maximal prestanda från systemet.

SP4-24.2 ger 16 800* lumen och varje ljuspunkt ger 700* lumen.
*Alla värden är baserade på att belysningsstyrkan från solen är 100 000 lux.

Ladda ned produktinformationen för både solljusmottagare och armaturer. På sidorna 1-2 hittar du SP4 solljusmottagare.

Parans in BIMObject


En smart ljusupplevelse!

SP4-24.2 är vår största intelligenta och effektiva solljusfångare. Det passar bra för att leda naturligt ljus till olika utrymmen såsom stora konferensrum och flera arbetsplatser för att täcka ett helt våningsplan där hälsosam inomhusmiljö är viktig. Ritningen nedan ger ett förslag på hur du kan placera ljuspunkterna från en SP4-24.2, men möjligheterna är många. Det passar för kommersiella byggnader, men likaväl för byggnader inom vård- och utbildningssektorn samt offentliga byggnader.

Med Parans lösningar kan du skapa minnesvärda ljusupplevelser inomhus.