Belys tunnlar med naturligt solljus

2019-06-04 09:52 Blogg

Dela:


Hälso- och säkerhetsfrågor relaterade till trafiksystem, såsom förbättrad syn för förare, har ökat uppmärksamheten de senaste åren till följd av de höga antalet dödsfall, skador och funktionshinder som orsakats av trafikolyckor.

Tunnel

Till skillnad från en öppen väg är en vägtunnel ett relativt slutet utrymme där belysningen plötsligt ändras från ljus till mörkt (”svart hål”) vid tunnelns ingång och från mörkt till starkt ljus (”ljust hål”) vid utgången av tunneln.

Ett av de stora problemen associerade med vägtunnlar är den så kallade ”svarta hålet”-effekten. Det här fenomenet beror på reflektionen av solljuset från omgivningen som träffar förarens ögon, speciellt soliga dagar, liksom bristen på tillräcklig belysning vid tunnelns ingång, vilket påverkar kontrasterna vid tunnelingången och orsakar synproblem.

Som ett resultat ökar risken för trafikolyckor. När tunnelingången har ett svart hål, minskar bilistens självförtroende och hen kan köra på ett tveksamt sätt, vilket påverkar trafiksäkerheten negativt.

Att ta itu med denna fråga med smart belysning vid tunnelmynningarna är absolut nödvändigt för att förbättra trafiksäkerheten. I dagsljus kräver trafiksäkerhetsregler att förarens ögon anpassar sig från belysningsförhållanden utanför tunnelmynningen till nivåer som används inne i tunneln. God tunnelbelysning gör det möjligt för förare att komma in, passera och lämna tunneln säkert och bekvämt.

Solljus som belysning i tunnlar

Entrézonen i en tunnel är kritisk vad gäller tunnelsäkerhet. Design och implementation av bästa tänkbara ljuslösning förser föraren med optimal visuell komfort och säkerhet.

På Parans arbetar vi tillsammans med arkitekter, designer och ingenjörsbolag för att föra in innovativ teknik i tunnlar. Att få en sömnlös övergång av naturligt ljus från inkörningszonen till entrézonen hjälper bolag att inte bara förse bättre belysning och säkerhet, men också att göra energikostnadsbesparingar.

Parans light design in tunnel_700pxl

Paranssystemet leder solljuset in i tunneln på ett sätt som tidigare har varit omöjligt och minimerar risken för “svarta hål”, vilket garanterar bästa möjliga säkerhet för vägtrafiken. Samtidigt ger det energikostnadsbesparingar. En tunnel använder mycket mer energi när det är klarblå himmel, eftersom det inte ska vara alltför stora skillnader avseende ljusnivåerna mellan utsidan och entrézonen inne i tunneln. Den kritiska entrézonen av tunneln använder ungefär en fjärdedel av tunnels totala energikonsumtion. Så när vi har strålande sol och vi behöver addera mycket ljus i entrézonen, kan Paranssystemet användas för att direkt leda solljuset in i tunneln och belysa det med naturligt solljus.

Vill du veta mer om fördelarna med Paransljus i tunnlar? Ladda ned vårt White Paper Tunnelljus.

Download Tunnel Lighting White Paper