Parans och kinesiskt bolag undertecknar Memorandum of Understanding

2019-05-10 15:34 CET Pressrelease

Dela:


Parans informerade den 6 maj 2019 i ett pressmeddelande att bolaget för samtal med ett kinesiskt bolag gällande strategiskt samarbete inom försäljning och produktion. Idag har parterna undertecknat ett Memorandum of Understanding (MoU).

I detta MoU har båda parter ytterligare tydliggjort de gemensamma målsättningarna med det strategiska samarbetet.

Vid ett framgångsrikt genomförande av detta samarbete så kommer det kinesiska bolaget bli en betydande ägare av Parans Solar Lighting AB (publ). Parans kommer i sin tur äga tillgångar i det kinesiska bolaget. Ambitionen är att Parans skall utgöra en plattform för gemensam utveckling av båda parters försäljning i Kina och på den internationella marknaden och att Parans därmed också skall öka sin nettoförsäljning signifikant kommande år.

Bolagen går nu in i nästa fas av detaljerade förhandlingar. Ambitionen är att ett fullständigt avtal med alla nödvändiga godkännanden skall vara klart under 2019.

Styrelsen

Parans Solar Lighting AB (publ) 

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2019. 

Dokument & länkar