Ökning av antalet aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)

2019-04-02 16:45 CET Pressrelease

Dela:


Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 21 november 2017 samt tilläggsavtal som publicerades den 9 mars 2018.

Konverteringsdag var den 2 april 2019, antalet konvertibler som konverterades var 60 stycken och konverteringskursen var 1,45. Antalet konvertibler som kvarstår under den tredje konverteringen i tredje trachen för framtida omvandling är 0 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 34 239 380. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 413 793.Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 34 653 173. Totalt aktiekapital efter konverteringen blir 8 663 293,25.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Parans hemsida: https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/

Dokument & länkar